www.stillnessinstitute.net

  

 

 

   Meny

 

 

 

Behandling

utvärdering privatsessioner handledning

 

med Eva-Lena Kuhl Bornefelt

 

MD = multidimensionell

 

MD KranioSakral terapi

MD inkännande

Känslighet & intolerans

MD/KS/MKS handledning

MD vägledning

MD ridning (MDR),

MD inkännande & ridning (MDSR)

 

Behandlingar på multidimensionell nivå är mycket komplexa, djupgånde och involverar många nivåer och fältrelationer. Sessioner behöver därför helst vara längre än 1 tim, vanligtvis är 1.5 tim bra, men för en del klienter med mer komplexa tillstånd och när flera individer tas med i beaktning samtidigt kan en längre inboksningstid om upp till 2 tim behövas.

 

MKS är mycket effektivt och förändringar infinner sig på vissa nivåer snabbt, ibland mycket markant, ibland mer subtilt. Ytterligare förändringar fortsätter i bakgrunden under längre tid och märks inte på annat sätt än långsiktigt bättre hälsa på flera plan och förändrade mentala och emotionella processmönster.

 

Betalning sker kontant vid behandlingstillfället.

 

Avbokning senast 24 tim innan, annars debiteras full avgift!

 

Priser 2014

Tid

Kr

Vanlig session

Människa

Familj

Hund stor

Hund & ägare

Häst*

Häst & ryttare*

MDSR*

1.5 tim

1.000

Komplex session

Människa

Familj

Hund & ägare

Häst & ryttare*

MDSR*

2 tim

1.300

Kort session

/kort uppföljn

Människa

Hund

 

1 tim

850

*Milersättning

25

 

Alla priser exkl moms. Ingen moms tillkommer pga att utövarens företag är utländskt.

 

 

 

 

 

Kursanmälan & priserAnmälan till kurs, workshop eller klass


1) Skicka in en anmälan via epost till info@stillnessinstitute.net.

 

WS/kurs

Namn, datum, ort

Deltagare

Namn, adress, postnr, postadress, mobiltel, hemtel, epost

Komponentval (vissa kurser/ws)

H=HUMAN, E=HÄST, C= HUND

Exempelvis H+C

Fortsättningsintresse

Exempelvis MKS-serie H+C+E

Terapeutisk utbildning

& erfarenhet

Exempelvis Dipl KST 2005, BKS 2010-2012,

dipl hästmassör 20032) Betala in anmälningsavgift.

3) Du får ett svar per epost att din anmälningsavgift är mottagen och att du är antagen till en specifik kurs.

4) Kvitto skrivs ut under kursen/workshopen eller skickas per epost först när hela kurs/ws-avgiften har betalats in.


Du är endast fullständigt anmäld efter att anmälningsavgiften har betalats in. Anmälan är bindande. För övriga villkor, se högerspalten.

Är du intresserad av en kurs men kan eller vill av olika skäl ej formellt anmäla dig än, meddela då ditt intresse till respektive anmälningsmottagare, så kan du hållas uppdaterad om ändringar i planeringen av kurserna.


Priser

 

Du är välkommen att repetera kurs eller workshop till halva priset.

Du kan också repetera kurs eller workshop gratis som assistent. Begränsat antal platser, så ansök i tid.

Vänligen notera att det kan vara olika anmälningsavgifter och pg/bg-konton för olika kurser.

Moms inbetalas ej då kursarrangören Stillness Institute är ett utländskt företag.

MKS-INTRO: Vill du fortsätta med en eller båda djurserierna efter Intro så är dag 4, djurdagen obligatorisk. Även om du bara bill gå människoserien så rekommenderar vi varmt alla att gå även djurdagen, eller åtminstone halva djurdagen, då det ger mycket bra träning, känsla och jämförelse att prova på fler än en art.

 

MKS-serien: Är du KS-utbildad på ett annat institut eller skola och vill gå djurkurser måste du inte gå samtliga människokomponenter i serien, även om det starkt rekommenderas. De komponenter som väsentligt skiljer sig från innehållet i den utbildning du redan gått är dock obligatoriska.

 

Därmed kan du lägga till HÄST, eller HUND komponenter ganska lätt. De som går den fullständiga utbildningen hos Stillness Institute har dock förtur till platserna på djurkurserna.

Priser kurser 2014

Konto: Pg 1013990-5

H=HUMAN E=HÄST C=HUND

Längd

Total avg

kr/kurs

Varav

anm avg

MKS1-H Intro HUMAN dag 1-3

3 dgr

3.900

1.000

MKS1-E Intro HÄST dag 4

1/2 dag

650

650

MKS1-C Intro HUND dag 4

1/2 dag

650

650

 

MKS-H HUMAN grundserie kurser 2-8. Seriestart & fortsättning planeras för våren 2015.

 

 

MKS-E HÄST grundserie kurser 2-8. Seriestart & fortsättning planeras för våren 2015.

 

 

MKS-C HUND grundserie kurser 2-8. Seriestart & fortsättning planeras för våren 2015.

 

 Generella priser workshops & klasser 2014      Konto: Pg 1013990-5

Rabatter kan förekomma vid bokning av hel serie i förväg!

Längd

Anmäln & total avg kr/tillfälle

Anmärkn

 

MDSRMultidimensionellt inkännande med hästar & kontakt i ridning workshopserie

1 dg

x flera

1.200

1.000

ridande

interaktiv åhörare

MDSR-I Multidimensionellt inkännande med hästar & kontakt i ridning - för ridinstruktörer. Icke-instruktörer är välkomna som interaktiva åhörare och ryttare. Instruktörer har förtur som ryttare.

1 dg

 1.200

        1.200 1.000

ridande

instruerande

interaktiv åhörare

K&I Känslighet & intolerans workshopserie  Priset kan variera beroende på lokal och gruppstorlekskapacitet.

1/2-1 dg

x flera

 

MDCCMultidimensionellt medvetande och kontakt utvecklingsklasserie

2,5 tim

x flera

500

 

MD Multidimensionellt spektrum avancerad nivå workshops för terapeuter

1/2-1 dg

x flera

1.300

MDSC-A Multidimensionellt inkännande & kontakt workshops för assistansteam. Faktureras.

1/2 dg

1 dg

 

 

MDCT-BC Multidimensionell kontakt med barn workshopserie för föräldrar

1/2 dg

x flera

 

 


 

Repetera kurs gratis som assistent


Kursdeltagare har möjlighet att upprepa kurser utan kostnad från och med året efter deltagen kurs genom att vara med som assistent och vara behjälplig med kursens dagliga organisation. Assistenten måste också vara beredd att vara med som partner vid övningar på varandra och på häst om kursen har ojämnt antal deltagare. Under häst- eller hundövningarna får du hjälpa till att assistera övriga deltagare (om din kunskapsnivå är tillräckligt hög) annars blir det istället ett mycket värdefullt tillfälle att ta in kunskaper och förståelse från en annan vinkel än när du gick kursen första gången. Endast ett fåtal assistentplatser kan erbjudas på varje kurs, så boka assistentplats i god tid.

Repetera kurs som deltagare till halva priset


Du har möjlighet att repetera kurser som deltagare till halva priset i mån av plats. Du får då vara med som deltagare och göra alla övningar på människor och hästar/hundar, precis som övriga deltagare. Du kan endast repetera till halva priset om kursen inte är full vid kurstillfället.


Villkor

 

Du är endast fullständigt anmäld efter att anmälningsavgiften har betalats in.

 

För kurser är anmälningsavgiften separat och utgör en del av den totala kursavgiften.


För workshopsoch klasser utgör hela summan anmälningsavgift.


Anmälan är i samtliga fall bindande.

Amälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning senare än 30 dgr innan kursens/ workshopens start.

Redan fullt betalda kurser omfattas inte av prisändringar.


Kursarrangören förbehåller sig rätten att ändra datum, plats, priser och kursinnehåll och om nödvändigt och att ställa in kurser om deltagandet är för lågt eller pga orsaker utom kursarrangörens kontroll, i vilket fall erlagd kurs- och anmälningsavgift återbetalas eller förs över till nästa kurstillfälle, om så önskas.


Kursarrangören kan inte hållas ansvarig för arbetskonflikter eller inställda flyg mm som drabbar kursdeltagaren eller kursdeltagarens hälsoproblem, personliga skäl etc.

Moms tillkommer normalt inte och kan inte dras av pga av att kursarrangören är utländsk.

Huvudarrangör:
Stillness Institute

Konto Sverige:

Pg 1013990-5

www.stillnessinstitute.net
info@stillnessinstitute.net
Tel: 070-5642446

KontaktI Sverige:

Sylvia Ekman

 

 

Svenska samarbetspartners


Vissa kurser/ws/klasser arrangeras i samarbete med svenska partners.


 

Jin Luo KranioSakral terapi
Konto: Bg 5484-9047

www.spangafriskvard.se

info@spangafriskvard.se

Tel: 08-367572
Kontakt: Ming/annan

 

Nordic Management Team

sylvia.ekman@nordicmt.com

Tel: 070-5642446
Kontakt: Sylvia Ekman

 

 

Fika och lunch


KranioSakrala kurser - Fika ingår i kurspriset. Lunch ingår inte i priset men intas på kursgården om kursen hålls på en gård och förbeställs för hela gruppen (eller tas med hemifrån). Bor du på kursgården så tillkommer frukost och middag. På en del gårdar erbjuds hemlagad mat alternativt självhushåll.


Workshops och andra kurser - Lättare fika ingår i priset. Lunch ingår inte i priset och medtages eller beställs på plats. Olika alternativ kan finnas för olika kurser/ws och information ges vid varje kurs/ws-tillfälle.

Kursgård/lokal och logi


Kursgård/lokal varierar då kurserna hålls på olika orter och även på olika kursgårdar på samma ort. Det finns normalt rum till uthyrning på kursgården eller i närheten. Häst och/eller hund kan också vara möjligt att ta med, beroende på kursgård. Kontakta kursgården direkt för bokning av logi för dig själv/häst/hund när det är fastställt vilken ort och gård kursen kommer att hållas på.

 

Vill du ha med din häst för användning under en kurs, kontakta först instruktören för din kurs för att se om det är möjligt att ha med hästen under övningarna.


Stillness Institute © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Stillness Institute, 33 Pineridge Close, Lisarow NSW 2250, Australia

Verksamhet i Sverige: www.stillnessinstitute.net   ◊◊◊◊◊    Verksamhet i Australien: www.stillnessinstitute.com