www.stillnessinstitute.net

 

 

Översikt kurser/WS/klasser

KS/MKS-kurser

Anmälan & pris

Kurskalender

Boka behandling

Artikelarkiv

Nyhetsbrev

Hitta terapeut

Kontakt

 

 

 

  Meny

 
Kurslitteratur för diplomeringsserierna

I varje kurs ingår ett kompendium på svenska med text, bilder och instruktioner, men viss kurslitteratur behöver beställas och läsas innan samt användas på och mellan kurserna. De flesta av böckerna kan beställas på Internet, tex från www.adlibris.se


Obligatorisk kurs-litteratur för alla serier

(MKS/MKSH, MKSE, MKSC)

efter INTRO

 

Atlas of Human Anatomy

av Frank H. Netter

ISBN 9781416059516

(engelska)

Anatomibok med mycket bra anatomimålningar.

 

Wisdom in the Body

av Michael Kern

ISBN 1556435592

(endast på engelska)

Fantastiskt bra och lättförståelig bok om biodynamisk KranioSakral terapi.
-------------------------

Ytterligare bra litteratur om KST (ej obligatorisk):

-------------------------
The Heart of Listening
Vol 1 (gul framsida)

av Hugh Milne

ISBN 1-55643-279-8

(endast på engelska)

Förstudier i denna bok är mycket bra för att ge introduktion och inspiration till visionära sätt att arbeta.


The Heart of Listening
Vol 2 (blå framsida)
av Hugh Milne
ISBN 9781556432804
(endast på engelska)

Utförlig och detaljerad bok om KranioSakral terapi i visionär stil, behandlings-kontakter och relevant anatomi.

 

Obligatorisk kurslitteratur

för MKSE (häst)

efter INTRO

 

Anatomy of the Horse
av Budras, Sack, Röck
ISBN 9783899936667

ISBN 3899936663
eller annan utgåva
(engelska)
Bästa hästanatomiboken vad gäller olika system såsom hjärna, nerver, blod etc samt mycket bra textinformation.


ABC of the Horse
Atlas eller hel version

av Pauli Grönberg
(Atlas) ISBN 9789519874456
(hel) ISBN 9789519874425

(endast engelska)

Den hästanatomibok på marknaden med bäst bilder och detaljer vad gäller muskler och annan mjukvävnad.

---------------------------

Ytterligare bra litteratur för HÄST (ej oblig.):
---------------------------
Hästen i rörelse
av Gillian Higgins
ISBN 9789127121201
(svenska och engelska)
Lättförståelig text och mycket bra bilder av anatomi målad på riktig häst, i stillhet och i rörelse.

Rörelseapparatens anatomi, skelett, muskler, leder och ligament hos häst och hund
av Anja Launila
(svenska)
Datorgrafiskt gjord häst-anatomipärm, skapad av veterinärstuderande på SLU.
Beställs per epost direkt från författaren:
order@zootomia.seObligatorisk kurslitteratur för

MKSC (hund)

efter INTRO


Anatomy of the Dog
av Budras, Sack, Röck
ISBN 9783899930184

eller annan utgåva
(engelska)
Bästa hästanatomiboken vad gäller olika system såsom hjärna, nerver, blod etc samt mycket bra textinformation.

Anatomibok med bra muskelbilder

En anatomibok med bra muskelbilder kommer också att vara obligatorisk, men vilken bok det blir är ännu ej bestämt. Tipsa oss gärna om du har hittat en bra sådan!

 Försäkring

 

Redan efter första kursen kan du få en ansvarsförsäkring som täcker dig under och mellan kurserna när du jobbar med människor och djur. Vill du teckna en försäkring kontakta institutet per epost.

Medlemskap i förbund

KSTF - KranioSakrala terapeut-förbundet

KSTF-H - KranioSakrala terapeut-förbundet HÄST

Du kan bli medlem i KSTF och/eller KSTF-H och få ta del av utskick, inbjudningar till seminarier, nya rön om KranioSakral terapi mm efter att ha gått INTRO och minst 1 kurs till för antingen HÄST eller HUND.

Humanförbundet KSTF är framför allt ämnat för elever och terapeuter på människosidan.

Arbeta kraniosakralt innan diplomering

Börja med träningsbehandlingar med en gång efter din första kurs, så att du får träna och få erfarenhet så snart som möjligt. Du bör dock inte ta mer än nominellt betalt för enbart KST-träningsbehandlingar förrän efter MKS-5.

Om du redan har en befintlig praktik med andra behandlingsmetoder är det lätt att lägga till KST.

Du är fortfarande under utbildning och utför träningsbehandlingar tills du är examinerad.

Först efter diplomering kan du kalla dig KranioSakral terapeut (eller Multidimensionell KranioSakral terapeut) och ta fullt professionellt betalt för enbart kraniosakrala behandlingar.


Arbeta kraniosakralt med djur innan diplomering


Börja med träningsbehandlingar både på människa och på din valda djurart med en gång efter din första kurs, så att du får träna och få erfarenhet så snart som möjligt.

Om du redan har en befintlig praktik med andra behandlingsmetoder för djur är det lätt att lägga till KST.


Du måste inte vara diplomerad för att kunna jobba med KranioSakral terapi med djur, men du bör inte ta mer än nominellt betalt för enbart KST-träningsbehandlingar förrän efter MKS-5.

Du är fortfarande under utbildning och utför träningsbehandlingar tills du är examinerad.

Först efter diplomering kan du kalla dig KranioSakral terapeut för HÄST eller HUND (eller Multidimensionell KranioSakral terapeut) och ta fullt professionellt betalt för enbart kraniosakrala behandlingar.

KranioSakrala kurser och diplomeringsserier


Kurser & diplomeringsserier

Multidimensionell KranioSakral terapi för HUMAN (MKS/MKS-H)

Multidimensionell KranioSakral terapi för HÄST (MKS-E)

Multidimensionell KranioSakral terapi för HUND (MKS-C)


Kombinera flera arter i samma serie ovan till reducerat pris.

Workshopserier för vidareutveckling
Multidimensionellt spektrum (MD)
Känslighet & intolerans - plåga eller gåva (S&I)
Multidimensionellt medvetande, kontakt & utveckling (MDCC)


KS-kurser HUMAN      KS-kurser HUND        KS-kurser HÄST   

 

 


 


Diplomeringsserier och fristående kurser

Stillness Institutes MKS-kursserier innehåller KranioSakral terapi i helhetsfusion av anatomisk, fysiologisk, funktionellt biomekanisk, biodynamisk, kvantfysisk och multidimensionell kunskap och förståelse. Under övningar och behandling används biodynamiskt och multidimensionellt arbetssätt för ökande nivåer av utveckling, förståelse, kontakt och terapeutisk förmåga.

Grundserien utgörs av INTRO + 7 kurser, totalt 8, till examinerings- och diplomeringsnivå samt praktiska träningsworkshops vid separata tillfällen eller lagda i samband med nästa kurs i serien. För diplomering finns ytterligare krav, se längre ner.

Alla kurser i serierna är fristående och kan tas separat eller i serie och i den takt du önskar. Du behöver inte bestämma dig för att gå hela serien innan du börjar.

Kurskomponenter och seriekombinationer

Kurserna utgörsa av artspecifika komponenter vilket gör det möjligt och mycket kostnads- och tisdeffektivt att kombinera olika arter i samma serie. Huvud-komponenten är MÄNNISKA medan HÄST och HUND är tilläggskomponenter till reducerat pris jämfört med att gå två separata utbildningar. I vissa fall kan du även gå alla tre arter samtidigt, men detta är mycket krävande både under varje kurs och emellan kurserna.

De generella föreläsningarna och övningarna i kraniosakral terapi, arbetssätt och utveckling ligger alla under huvudkomponenten MÄNNISKA, som är obligatorisk för samtliga serier. Kraniosakral terapi och särskilt biodynamisk och multidimensionell sådan är upplevelse- och medvetandebaserade behandlingssätt, vilket gör det nödvändigt att först förankra kunskapen i relation till sig själv, uppleva i sig själv och i övningspartnern vad som händer fysiologiskt under övningarna och skapa kopplingar i den egna insidan innan det utförs på ett djur.

Djurartspecifika föreläsningar i anatomi, fysiologi, arbetssätt och praktiska övningar ligger under var djurkomponent.

Det går bra att ändra, lägga till och ta bort arter under seriens gång, men lägger du till en djurart behöver du ta igen de djurkomponenter som saknas snarast möjligt, så att du får komponeneterna i rätt ordning och kan förstå och ta till dig den specifika anatomin och kontakterna på bästa sätt.

Även många av workshopparna som ligger utanför diplomeringsserierna har en tilläggsdag med djurkomponenter för de som vill lära sig att applikera ws-innehållet för häst och/eller hund.

Krav på djurvana för djurserierna

Hästar och hundar kan vara farliga djur om man inte är van att hantera dem. Under utbildningen är det mycket nytt att ta in samtidigt som du ska kunna hantera djuret. Det är därför ett krav att du har god hästvana för att gå HÄST-serien och god hundvana för att gå HUND-serien.

På INTRO-kursens djurdag räcker det med någon häst/hundvana för den komponent du valt att delta i.

Tillägg av arter för tidigare elever

Du som redan har gått en djurutbildning hos Stillness Institute/Bodywiese Therapies kan lägga till den andra djurarten genom att gå endast den komponenten igenom serien. I mån av plats kan människokomponenten repeteras till reducerat pris.

Tilläggsdiplomering för människa för de som gått djurserie innan 2013 kan erhållas efter bryggnings-ws och godkänt skriftligt och praktiskt prov, eventuellt med krav på att gå specifik kurs med innehåll som ej var framtaget då individen gick sin serie.

Kurslitteratur

I varje kurs ingår ett kompendium på svenska med text, bilder och instruktioner, men viss kurslitteratur behöver beställas och läsas innan samt användas på och mellan kurserna. Se kurslitteraturlista för var serie i vänsterkolumnen.

Utbildningstid och hemstudier

Varje kurs är en del i en komplett KranioSakral grundutbildning men det står dig fritt att gå så många kurser som du själv vill och i den takt du själv vill.

Det är viktigt att inte gå för fort fram i utbildningen utan att ge tillräcklig tid för integrering, hemstudier och träning mellan kurserna. Vi rekommenderar att ta 2,5-3 år för hela grundserien. 2-4 kurser per år är lagom takt beroende på individens tidigare kunskaper och förutsättningar. Det ger i slutändan ett mycket bättre resultat än om du försöker skynda på utvecklingen.

Frekvent användning av de nya kunskaperna och kontakterna genom träningsbehandlingar eller integrering i befintlig terapeutisk praktik är nödvändig för att önskad utveckling och integrering ska ske.

Generell kursplan


MKS = Multidimensionell KranioSakral terapi (för människa)
MKSH = HUMAN (människa) i kombinationsserie med djurart
MKSE = EQUINE (häst)
MKSC = CANINE (hund)

Serierna är uppbyggda så att deltagarens förståelse och förmåga höjs igenom serien. Nivån är därför högre på varje efterföljande kurs vilket gör att många kurser har förkunskapskrav från tidigare kurser i serien för att deltagarna ska befinna sig på en tillräckligt hög nivå för att kunna ta till sig innehållet och vara jämspelta i övningarna.

Varje kurs innehåller specifik anatomi, fysiologi och funktionell patologi för den kursens innehåll. För att förbereda sig och få ut mesta möjliga av varje kurs innehåll bör deltagaren själv studera i förväg angiven anatomi och tidigare kursmaterial.

Du måste inte ha gått basmedicin innan du börjar med kraniosakral utbildning, men har du studerat anatomi på egen hand innan du börjar steg 1 (efter INTRO) så har du lättare att relatera till det som lärs ut.

Kurser

Dgr

Innehåll

Förkunskap

INTRO

3

Introduktion till KS, funktionell, biodynamisk och multidimensionell förståelse och arbetssätt med syfte att öppna och öka förmågan till känsel, upplevelse och fysiologisk kommunikation

Inga

d4 E

d4 C

1/2

1/2

Föreläsning och praktiskt övn med häst

Föreläsning och praktisk övn med hund

Lite hästvana

Lite hundvana

För fortsättning med respektive djurserie krävs god hanteringsvana med den valda arten.

1

HE 5

HC 5

Kraniet och kraniumben, det kraniosakrala systemet, spegling, överdel/framdel och armar/framben, delar av thorax, lymfatiskt utflöde

0 (=INTRO)

E: + d4 E

C: + d4 C

2

HE 5

HC 5

Djupare kraniell kunskap, konstellationsrelationer i kraniet, kopplade kontakter, SBS, hårda gomen, sinushålor, atlanto-occipitalled, lumbo-sakralled

0-1

3

HE 5

HC 5

Underkropp/bakdel, pelvis och ben/bakben, rörelseutvärdering

0-1

4

HE 5

HC 5

Rygg & ryggkotpelare, longitudinala strukturer, membransystem & duratub, flödestekniker

0-3

5

HE 5

HC 5

TMJ, hyoid, kopplingar i kroppen inkl meridianer, strukturella mittlinjer, 4H arbete, E: luftsäckar

Alla: H0-4
E: E0-4
C: C0-4

6

HE 5

HC 5

Glidplan, kraniellt venöst sinussystem, mittlinjeflöden, cerebrospinalvätska, ventrikelsystem, biodynamisk tändning, balansering av kropps- och hjärnhalvor

0-5

WS 0,5-4

Repetition och praktisk övning på innehåll från tidigare kurser med relevant art. Hålls antingen kursvis i samband med nästa kurs eller som en samlings-ws över 4 dgr.

0-6

SP

2 tim

Examen: skriftligt prov görs separat mellan kurs 6 och 7 eller enligt överenskommelse

0-6

PP

1 tim

Examen: praktiskt prov görs efter kurs 6, antingen i samband med kurs 7 eller enligt överenskommelse

0-6

7

HE 5

HC 5

Könsorgan & hormonsystem, embryologi, spädbarn/föl/valp, intern kommunikation, fältpåverkan & relationer människa/människa eller människa/djur

0-6Planerade fristående kurser

Förutom vidareutvecklingsserierna MD, K&I och SOLV i workshopform så finns ett flertal andra kurser i under utveckling och kommer att erbjudas som kurser eller workshops när de är färdiga. Många av dem kommer att ha MÄNNISKO-komponent som huvudkomponent med tilläggskomponenter för HÄST och HUND. Ämnen som för närvarande finns med på denna utvecklingslista är: REHAB, inre organ, matsmältningsorgan, kranialnerver, hjärna & endokrina körtlar, vaskulära system.

Diplomering


Människokomponenterna i kursserierna, där också största delen av föreläsningarna ligger, är obligatoriska för HUND- och HÄST-serierna. HÄST- eller HUND-föreläsningarna innehåller endast de specifika skillnaderna i anatomi, fysiologi, förståelse och applikering av kontakterna för den djurarten. Människokomponenterna innhåller även praktiska övningar ensam och i par med varandra deltagarna emellan. Dessa praktiska övningar är obligatoriska för inre förståelse och utveckling även för de som går djurserierna för att kunna utföra behandlingsformen på djur på bra sätt och nivå.


Diplomeringskrav för MÄNNISKA
Deltagande i komponent H (MÄNNISKA) på kurserna MKS-intro--7

Deltagande i MKS-WS 0-7 (fr o m 2013)

Godkänd skriftlig examen MÄNNISKA
Godkänd praktisk & muntlig examen MÄNNISKA
100 listade praktikbehandlingar MÄNNISKA
5 dokumenterade praktikfall med uppföljning MÄNNISKA
Godkänd basmedicin motsvarande 30 hp (för människa) inkl anatomi, fysiologi, patologi


Diplomeringskrav för HUND Diplomeringskrav för HÄST
Deltagande i komponent H+C på kurserna MKS-intro--7 Deltagande i komponent H+E på kurserna MKS-intro--7

Deltagande i MKS-C 1-7 (HUND) (fr o m 2013)

Deltagande i MKSE-WS 1-7 (HÄST) (fr o m 2013)

Godkänd skriftlig examen MÄNNISKA + HÄST-specifika frågor Godkänd skriftlig examen MÄNNISKA + HÄST-specifika frågor
Godkänd praktisk & muntlig examen HUND Godkänd praktisk & muntlig examen HÄST
100 listade praktikbehandlingar HUND 100 listade praktikbehandlingar HÄST
5 dokumenterade praktikfall med uppföljning HUND 5 dokumenterade praktikfall med uppföljning HÄST
Godkänd basmedicin (människa) eller motsvarande för HUND + godkända funktionella HUND-specifika kunskaper Godkänd basmedicin (människa) eller motsvarande för HÄST + godkända funktionella HÄST-specifika kunskaper


Basmedicin för diplomering


För diplomering på människosidan (KSTFs regler) krävs 30 p basmedicin från universitet eller annat godkänt institut/skola (se nedan).

För diplomering på HÄST eller HUND med Stillness Institute krävs samma nivå i basmedicin (människa), dvs 30 p och med tillägg av (motsvarande) 30 p på HÄST respektive HUND. Basmedicinkravet för häst och hund kan nås på flera sätt.

Det billigaste alternativet för basmedicin människa 30p + basmedicin HÄST eller HUND 30 p för närvarande är universitetet/högskolan + tillägg av tillräckliga kunskaper för HÄST eller HUND från olika kurser eller en befintlig Basmedicin med godkänt innehåll.

Basmedicin (människa) på universitetet (gratis):

Mittuniversitetet, distans (30/60p), kallas Anatomi och fysiologi med sjukdomslära

Högskolan i Kristianstad, distans (30p), kallas Basmedicin.

Även medborgare i andra nordiska länder kan gå dessa basmedicinkurser på universitetet eller högskolan utan kostnad. Kontakta universitetet eller högskolan direkt för mer information.


Basmedicin (människa) från andra godkända institut/skolor
:

Axelsons Gymnastiska Institut, Stockholm (30/60p)
Thalamus (Jan Westman), Uppsala, Malmö (80p)
Thalamus erbjuder också utbildning i Göteborg genom Skandinaviska Osteopatskolan, men de erbjuds först och främst till osteopatstuderande elever (51p).
Naturmedicinska Fackskolan, Stockholm (60p)
Biopatiakademin, (60p)
Arcanum, Göteborg (70p)

Basmedicin HÄST eller HUND


Kontakta institutet för att avgöra om du har godkända kunskaper i basmedicin och funktionell specifik kunskap för HÄST eller HUND. Flera alternativ kan finnas för att få dessa kunskaper.

Komplettera i efterhand


Du måste inte ha gått basmedicinkurserna innan de kraniosakrala kurserna utan kan komplettera med dem i efterhand och få diplomeringen då. Det är dock en fördel att ha de kunskaperna redan innan eller att skaffa dem under de KranioSakrala kursernas gång, eftersom det gör det lättare att förstå sammanhangen när du lär dig och jobbar kraniosakralt.
 

 

 

 

Epostnyheter

Vill du hålla dig uppdaterad om Stillness Institutes workshops, kurser, behandlingstillfällen och erbjudanden?

Beställ epostnyheterna direkt hem till din inlåda så missar du inget.


Prenumeration epostnyheter

 

Fika & lunch under kurserna

 

Fika ingår i kurspriset.

Lunch ingår inte i priset men intas tillsammans i kurslokalen (egen medtagen mat eller gemensam beställning) eller på stan i närheten. 

Om kursen hålls på en gård (vanligt för djurkomponenterna) finns antingen mat att boka på gården, tas med egen eller beställs gemensamt för hela gruppen.

Kursgård och logi

 

Om kursen hålls på en kursgård finns normalt rum till uthyrning på gården eller i närheten.

Hundkomponenter hålls oftast på en gård där logi både för deltagare och hund finns tillgängligt, alternativt att det finns hundvändlig logi i närheten.  På de flesta hundkomponenter behöver du ha egen/lånad hund med dig för de terapeutiska övningarna.

 

På en del kursgårdar kan du även ta med din häst.

Kontakta kursgården för bokning av logi för dig själv och eventuella djur, när det är fastställt var kursen/ komponenten kommer att hållas.


Stillness Institute © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Stillness Institute, 33 Pineridge Close, Lisarow NSW 2250, Australia

Organisationsnummer:   ABN 31112307187   ACN 112307187

Verksamhet i Sverige: www.stillnessinstitute.net   ◊◊◊◊◊    Verksamhet i Australien: www.stillnessinstitute.com