www.stillnessinstitute.net

 
 


   Meny

 

 

 

 


 

Hundkranium framifrån och från sidan med de individuella benen färglagda
Kurslitteratur för diplomeringsserierna

I varje kurs ingår ett kompendium på svenska med text, bilder och instruktioner, men viss kurslitteratur behöver beställas och läsas innan samt användas på och mellan kurserna. De flesta av böckerna kan beställas på Internet, tex från www.adlibris.se


Obligatorisk kurs-litteratur för alla serier

(MKS/MKSH, MKSE, MKSC)

efter INTRO

 

Atlas of Human Anatomy

av Frank H. Netter

ISBN 9781416059516

(engelska)

Anatomibok med mycket bra anatomimålningar.

 

Wisdom in the Body

av Michael Kern

ISBN 1556435592

(endast på engelska)

Fantastiskt bra och lättförståelig bok om biodynamisk KranioSakral terapi.
-------------------------

Ytterligare bra litteratur om KST (ej obligatorisk):

-------------------------
The Heart of Listening
Vol 1 (gul framsida)

av Hugh Milne

ISBN 1-55643-279-8

(endast på engelska)

Förstudier i denna bok är mycket bra för att ge introduktion och inspiration till visionära sätt att arbeta.


The Heart of Listening
Vol 2 (blå framsida)
av Hugh Milne
ISBN 9781556432804
(endast på engelska)

Utförlig och detaljerad bok om KranioSakral terapi i visionär stil, behandlings-kontakter och relevant anatomi.


Obligatorisk kurslitteratur för

MKSC (hund)

efter INTRO


Anatomy of the Dog
av Budras, Sack, Röck
ISBN 9783899930184

eller annan utgåva
(engelska)
Bästa hästanatomiboken vad gäller olika system såsom hjärna, nerver, blod etc samt mycket bra textinformation.

Anatomibok med bra muskelbilder

En anatomibok med bra muskelbilder kommer också att vara obligatorisk, men vilken bok det blir är ännu ej bestämt. Tipsa oss gärna om du har hittat en bra sådan!

 KranioSakral terapi för HUND

Kursserie och fristående kurser


Video & bildsvep:

Ingen video här än...
KS-kurser MÄNNISKA

KS-kurser HÄST

Kalender

Anmälan & priser

Kursöversikt

WorkshopsKS-kurser och diplomeringsserie för HUND


Multidimensionell KranioSakral terapi är så mycket mer än bara kroppsbehandling. Alla vävnader och system på alla nivåer, fysiska såväl som energimässiga, flödesmässiga, emotionella och mentala kan arbetas med beroende av vad som är aktuellt för individen och hur långt terapeuten kommit i sin utveckling och förmåga.

En skicklig multidimensionell KranioSakral terapeut kan dessutom arbeta med de mönster och relationskopplingar som alltid finns mellan individer, exempelvis mellan en hund och dess ägare eller familjemedlem, och som många gånger påverkar individen mer eller mindre kraftigt.


Utbildningsstil och längd


Under kurserna lärs KranioSakral terapi ut med start i funktionell och biomekanisk kunskap och ökande grad biodynamisk och multidimensionell förståelse och arbetssätt.

Halvdag HUND på intro är obligatoriskt om du vill fortsätta med HUND-serien. Du bör även passa på att delta i halvdag för häst på introns sista dag, så att du får känna på ytterligare en art.

Under kurserna övar deltagarna först på varandra och sedan på hundarna. HUMAN-komponenten är obligatorisk även för HÄST- och HUND-serierna, då den mesta av KS-kunskapen ligger under människoblocket och det är nödvändigt att uppleva de olika kontakterna och gensvaret i sin egen kropp för att kunna utföra behandlingsformen på någon annan - människa eller djur.

Hela serien bör ej göras snabbare än 2,5 år (helst 3 år). Övning och studier hemma mellan kurserna är absolut nödvändigt för integrering och önskad utveckling. Lämpligast är 3-4 mån mellan kurserna.


Förkunskaper


Inga förkunskaper i medicin eller någon annan terapiform är nödvändiga för att påbörja KranioSakrala kurser, men har du redan lite anatomi- och fysiologikunskaper för hund, häst eller människa så kommer du att ha lättare att ta till dig den digra mängd kunskap som förmedlas på varje kurs och praktiskt använda dig av den under övningarna.


Har du ingen som helst erfarenhet av anatomi, fysiologi eller patologi kan det vara bra att studera detta på egen hand eller delta i en av våra anatomiworkshops innan kurs 1 (för intro behövs inga förkunskaper i anatomi). Du kan också ha börjat med att gå Basmedicin för människa, häst eller hund, där anatomi finns med som ett block.


Kombinera artserier till reducerat pris

Det är mycket kostnads- och tidseffektivt att kombinera olika arter i serierna såsom MÄNNISKA och HÄST eller HUND, där det extra djurtillägget endast är till 1/3 av fullt pris.

Eftersom alla kurser är fristående kan det gå bra att byta över mellan HÄST/HUND-serierna efter intro och även att lägga till eller ta bort en art under pågående serie. Lägger du till en behöver du dock så snart som möjligt ta igen de missade komponenterna.

Varför gå dessa kurser?


Då KranioSakral terapi, och särskilt de djupare formerna av den skapar möjlighet till förändring, inte bara för de djur eller människor som behandlas eller interageras med, utan även för terapeuten själv, upplever de flesta kursdeltagare under kursseriens gång en hög grad av personlig utveckling på många plan.

Vem har nytta av kurserna?


Hundterapeuter och andra professionella inom sjuk/friskvård för hund, som vill komma djupare och längre, förstå mer, åtgärda ursprunget inte bara symtomet och få bättre och beständigare behandlingsresultat.

KranioSakrala terapeuter, andra terapeuter och sjukgymnaster från humansidan som önskar bredda till att arbeta även med hundar.

Energikroppsterapeuter och healers från humansidan som önskar bredda till att arbeta även med hundar och vill lägga till mera och djupare kunskaper i anatomi och fysiologi och hur de existerar i energifälten.

Andra hundproffs och hobbyhundmänniskor såsom hunddagispersonal, uppfödare, tränare, tävlings- eller fritidshundsportare, hundägare och hundälskare utan egen hund, som vill få djupare förståelse för och intimare kontakt med hundar och kunna avhjälpa de fysiska, emotionella-mentala och relationsproblem som hundar lever med dagligen.

Hundälskare eller hundproffs som inte nödvändigtvis vill jobba som terapeuter, men vill få ökad kunskap och förståelse och få djupare och intimare kontakt med hundar och/eller komma längre i sin egen utveckling.


 

Kursinnehåll


Under kurserna varvas föreläsningar med praktiska kraniosakrala och funktionella övningar samt meditationsövningar.

Övningarna görs först på varandra och sedan på hundarna. Under INTRO kan du också göra en session på hästar.


Under kurserna i HUND-serien efter intro arbetar vi med utvalda delar av anatomi och fysiologi, olika system och relationer mellan delar, system och lager av olika djup - samtidigt som detta hela tiden hålls i kontakt med helheten. Under alla kurser jobbar vi samtidigt med helheten på olika nivåer.

I alla kurser ingår föreläsningar i relevant detaljanatomi, fysiologi och fysiopatologi samt erfarenhetsbaserad förmedling av kunskaper och förståelse.


MKS = Multidimensionell KranioSakral terapi för MÄNNISKA
MKSE = för HÄST MKSC = för HUND

H = HUMAN (MÄNNISKA) E = EQUINE (HÄST) C = CANINE (HUND)


Kurser

Dgr

Innehåll

Förkunskap

INTRO

3

Introduktion till KS, funktionell, biodynamisk och multidimensionell förståelse och arbetssätt med syfte att öppna och öka förmågan till känsel, upplevelse och fysiologisk kommunikation

Inga

d4 E

d4 C

1/2

1/2

Föreläsning och praktiskt övn med häst

Föreläsning och praktisk övn med hund

Lite hästvana

Lite hundvana

För fortsättning med respektive djurserie krävs god hanteringsvana med den valda arten.

1

HE 5

HC 5

Kraniet och kraniumben, det kraniosakrala systemet, spegling, överdel/framdel och armar/framben, delar av thorax, lymfatiskt utflöde

0 (=INTRO)

E: + d4 E

C: + d4 C

2

HE 5

HC 5

Djupare kraniell kunskap, konstellationsrelationer i kraniet, kopplade kontakter, SBS, hårda gomen, sinushålor, atlanto-occipitalled, lumbo-sakralled

0-1

3

HE 5

HC 5

Underkropp/bakdel, pelvis och ben/bakben, rörelseutvärdering

0-1

4

HE 5

HC 5

Rygg & ryggkotpelare, longitudinala strukturer, membransystem & duratub, flödestekniker

0-3

5

HE 5

HC 5

TMJ, hyoid, kopplingar i kroppen inkl meridianer, strukturella mittlinjer, 4H arbete, E: luftsäckar

Alla: H0-4
E: E0-4
C: C0-4

6

HE 5

HC 5

Glidplan, kraniellt venöst sinussystem, mittlinjeflöden, cerebrospinalvätska, ventrikelsystem, biodynamisk tändning, balansering av kropps- och hjärnhalvor

0-5

WS 0,5-4

Repetition och praktisk övning på innehåll från tidigare kurser med relevant art. Hålls antingen kursvis i samband med nästa kurs eller som en samlings-ws över 4 dgr.

0-6

SP

2 tim

Examen: skriftligt prov görs separat mellan kurs 6 och 7 eller enligt överenskommelse

0-6

PP

1 tim

Examen: praktiskt prov görs efter kurs 6, antingen i samband med kurs 7 eller enligt överenskommelse

0-6

7

HE 5

HC 5

Könsorgan & hormonsystem, embryologi, spädbarn/föl/valp, intern kommunikation, fältpåverkan & relationer människa/människa eller människa/djur

0-6

 

 


Gratis INFO-seminarier

● Är du nyfiken på KST för människa, häst eller hund?
● Vill du se hands-on demo av KST på häst eller hund?
● Vill du få en inblick i och känna på KST själv?

Nu har du chansen att höra, se, fråga  och prova GRATIS! Kom till något av våra info-seminarier vi håller på olika orter. Seminarierna varar 3-4 tim och innehåller föreläsning om kraniosakral terapi, biodynamisk och multidimensionell KST för människa, häst och hund, info om workshops och ks-kurser, interaktiva övningar för människa och live demo av multidimensionell kraniosakral terapi på HÄST och/eller HUND (beroende av lokal).

Vill du ha din hund eller häst med som demo-djur? Anmäl intresse när du bokar din plats.

 

Mer info

Kalender

Anmälan


 

Meddela intresse!

Tala om för oss om du är intresserad av KST för MÄNNISKA, HÄST eller HUND!


KranioSakral terapi för människor har redan funnits tilllgängligt i många år och är därför mer känt runt om i landet. För hästar och hundar har det bara funnits i några år och möjligheten att kombinera 2-3 arter har inte funnits alls tidigare.  

Vi vet inte var du finns som är intresserad av djursidan eller kombinationen djur & människa - för behandling eller deltagande i kurser.

Därför vill vi gärna att du epostar oss och berättar vad du är intresserad av var i landet du finns och tacka ja till att få epostnyheter från institutet med info om kurser och möjliga behandlingstillfällen på olika orter: info
@stillnessinstitute.net.

Om du är intresserad av kurserna, tala om hur långt du kan tänka dig att resa för att gå kurserna, så får vi en bättre överblick över antal intresserade och den demografiska fördelningen i landet och kan förlägga en kursserie nära dig.

 

Egen hund med till kursen!


På många av HUND-kurserna behöver du ha med en eller flera egna hundar att använda under de praktiska övningarna.

Hund är många gånger gratis att ha med vid övernattning om hundvänligt logi finns på kursgården.

På en del kursgårdar kan det också vara möjligt att ta med din egen häst om du har en. Pris för övernattning varierar från gård till gård, men oftast kostar det inte så mycket. Kontakta kursgården direkt med eventuell förfrågan om att ta med häst.

Har du inte någon egen hund behöver du låna en som du har full frihet att använda i övningarna. Se till att du och hunden är väl bekanta med varandra och att hunden lyder dig någorlunda innan du tar med den till kursen.

Medtagen hund måste vara minst 1,5 år gammal och får inte ha någon smittsam sjukdom, feber eller löpa under kursen.

Den/de hundar du har med dig till kursen måste kunna vistas i samma rum som andra hundar utan problem. Även om aggressivitet är något som kan förändras till det bättre med behandling så är det alltför störande och farligt med en aggressiv hund i kurssammanhang och dessa hundar får ej vara med.


Meddela per epost så tidigt som möjligt information om din hund såsom: antal hundar, namn, ras, ålder, kön och eventuell viktig sjukdoms- eller skadehistoria, så att instruktören kan avgöra om hunden borde vara med eller ej.

I möjligaste mån försöker vi ordna några extra hundar av den händelse någon hund måste bytas ut under kursens gång eller behöver stå över ett övningspass.


Emotionella band till den du övar på gör det ofta svårare att känna gensvaren under inlärningsperioden. Så för att kunna förhålla sig så neutral som möjligt och ge hundarna bästa möjliga utrymme är det bäst att en annan deltagare än ägaren behandlar hunden under kursen.


Stillness Institute © 2011 text och bilder • Privacy Policy • Terms of Use

Stillness Institute, 33 Pineridge Close, Lisarow NSW 2250, Australia

Organisationsnummer:   ABN 31112307187   ACN 112307187

Verksamhet i Sverige: www.stillnessinstitute.net   ◊◊◊◊◊    Verksamhet i Australien: www.stillnessinstitute.com