www.stillnessinstitute.net

 

 

 

 

  Meny

 

 


Nyhetsbrev med eposten

Vill du hålla dig uppdaterad om Stillness Institutes workshops, kurser, behandlingstillfällen och erbjudanden?

Beställ epostnyheterna direkt hem till din inlåda så missar du inget.


  Prenumeration epostnyheter 

 

 

 

4H-behandling


En fyrhändig kraniosakral behandling utförs av två terapeuter som arbetar tillsammans med en kund. De för-ändringar och den integrering som är möjlig när två erfarna och samspelta terapeuter arbetar tillsammas med en kund vida överskrider vad som vanligtvis är möjligt vid en enkel-behandling utförd av endast en terapeut.

I genomsnitt kan en 4H-behandling mot-svara 3-4 enkelbehandlingar. Vanligtvis, om du får en serie av 4H-behandlingar, kan sessionerna göras mer sällan och du kommer längre i din inneboende läknings-plan vid varje behandlings-tillfälle än du skulle ha kunnat med enkelbehandlingar och hela framåt-skridandet kan vara snabbare.

Du behöver inte oroa dig över att bli överbehandlad under en 4H-behandling, eftersom din kropps inre intelligens avgör hur mycket den tål att jobba med och släppa i taget.

 

 

 

 

 

 

Hitta terapeut


En lista med terapeuter associerade med Stillness Institute som behandlar människor och/eller djur finns under Hitta terapeuter i menyn till vänster.

Fler kraniosakrala terapeuter utbildade för människa finns att hitta på Kranio-Sakrala terapeutförbundets hemsida www.kstf.net

 

KranioSakral terapi


 

Vad är KranioSakral terapi?
Hur fungerar KranioSakral terapi?

Kan KranioSakral terapi hjälpa mig?

KranioSakral terapi för välmående

4H-behandling

Hitta en terapeut
Biodynamisk KranioSakral terapi
Multidimensionellt spektrum

Personlig och andlig utveckling

 

 

Vad är KranioSakral terapi?


KranioSakral terapi är en mjuk, manuell behandlingsform, utan använding av manipulation. Vid behandling ligger du vanligtvis på en behandlinsbänk och upplever den mycket lätta beröringen av terapeutens händer.

Terapeuten lyssnar, genom sina händer, på hur det står till och vad som sker i din kropp, och kan på så sätt identifiera och släppa på spänningar och stagnationer som finns i kroppen.

De flesta upplever djup avslappning under och efter behandling och en del kan förnimma olika saker på olika ställen i kroppen såsom hetta, pirrning eller pulsationer.

KranioSakral terapi är klientledd. Kroppen bestämmer arbets- takten, så för dig är det behagligt och du har möjlighet att medvetet så väl som omedvetet integrera de förändringar som sker.

KranioSakral terapi håller snabbt på att bli mycket mer känt än för bara några år sedan. Den baseras på ett antal upptäckter om kroppens subtila fysiologi, som gjordes av osteopater i USA för nästan 100 år sedan. Upptäckterna blev till en terapiform som byggdes upp under de första 30 åren. Sedan dess har Kranio- Sakral terapi förfinats och utvecklats vidare till den subtila, djupa läkningsprocess som finns tillgänglig idag.

Upptäckterna som osteopaterna gjorde visade att varje cell i en frisk kropp uttrycker rytmiska rörelser och stillhet på olika nivåer - rörelser som är grundläggande för allt liv. Det finns olika långsamma kraniosakrala rörelser på olika djup och olika kraniosakrala inriktningar befattar sig huvudsakligen med ett eller flera av dessa. Inom biomekanisk eller klassisk KranioSakral terapi är det den ytligaste av dessa rytmer, den kraniella rytmiska impulsen, som terapeuten arbetar genom. Inom biodynamisk kraniosakral terapi arbetar man med de långsammare rytmerna, framför allt den kallad "long tide" och djupare former av stillhet.

I kroppens kärna uttrycker ryggmärgsvätskan, som badar och skyddar hjärnan och ryggmärgen, denna vågrörelse, som liknar en strömmande ebb och flod, medan skelettben, organ och övriga av kroppens strukturer och vävnad följer sina egna särskilda rörelse- mönster i tidvågorna. Denna rörelse är så subtil att den nätt och jämnt kan mätas med instrument, men en utbildad terapeuts händer kan känna och aktsamt samverka med den på ett terapeutiskt sätt, vilket leder till själv- (och cell) korrigering, omorganisation och läkning i de olika vävnaderna och kroppssystemen samt i kroppens energifälts olika lager.


Hur fungerar KranioSakral terapi?


Som svar på fysiska törnar och emotionell stress kontraheras kroppens vävnader och subtila energifält. Ibland, särskilt då svår chock är inblandad eller när man drabbas i en emotionell situation, kan vävnaden och energifältet förbli kontraherade.

Påfrestningar, vridningar, drag, spänningar och trauman, som har “lagrats” i kroppen på detta sätt begränsar kroppens funktion och kan ge upphov till problem med åren. Effekten av dessa problem kan vara både fysisk (såsom ryggsmärta, migrän eller mag-tarmstörningar) och emotionella (såsom ångest, depression eller hyperaktivitet).

Vanligtvis har varje individ ett antal av dessa restriktioner, som dessutom är kopplade till varandra i komplexa nätverk i kroppens fysiska och mer subtila lager och underlager.

Restriktioner i kroppens funktion kan upptäckas i hur kraniosakral rörelse kan eller inte kan uttrycka sig. KranioSakrala terapeuter är tränade att känna denna subtila rörelse och interagera med den.

Genom att "läsa" rörelsen och det bakomliggande mönstret kan områden med stockning, flödesförvrängning eller restriktion identifieras, möjliga ursprung hittas, förstås och lösas upp samt följdkompensatoriska problem tillåtas omvandlas.

Enkelt förklarat “speglar” terapeuten tillbaka till kroppen de mönster den håller. Därmed kan kroppen erbjudas möjlighet att släppa dessa restriktiva mönster och återvända till “lättnad” i sin funktion.

Detta sker på en djup, omedveten nivå inne i kroppen och energifältet, men det händer på samma sätt som vi kan göra andra mer medvetna val. T ex, om någon håller upp en spegel framför dig medan du har en bister uppsyn och rynkar pannan. När du blir varse ditt ansiktsuttryck kanske du väljer att slappna av i ansiktet.

Det är inte bara kroppens spänningar i vävnader och energifält som släpps på utan energin, som kroppen tidigare använde för att hålla sig i kontraktion, frigörs. Därför är också en av fördel- arna med denna terapiform att den tillgängliga energinivån höjs överlag.

Kan KranioSakral terapi hjälpa mig?


KS-behandling är så mild att den är säker och lämplig för alla åldrar, också för de som är svaga eller har akut smärtsamma tillstånd. Tack vare terapins otvingande form är den till och med ofta lämpligt när andra terapiformer inte är bra.

En lista över några av de kända många åkommor och problem som kan svara positivt på KranioSakral terapi finns i kolumnen till vänster.

Som helhetsbehandling kan KranioSakral terapi hjälpa människor och djur med i stort sett vilken åkomma som helst genom att höja vitaliteten och möjliggöra användning av kroppens egna självläkningsprocesser. Livskvaliteten kan kraftigt höjas antingen

 

  • fysiskt: genom symtomlindring och/eller lösande av de restriktioner som orsakade smärtan eller restriktionen i första hand, lätthet och kraft i rörelse istället för stelhet och svaghet

  • fysiologiskt: assistera kroppens olika system till optimal funktion

  • emotionellt och mentalt: minska den känslomässiga laddningen och omvandla restriktiva emotionella och mentala mönster


För att få ut mesta möjliga av KranioSakral terapi och dess kumulativa effekt kan du behöva en serie behandlingar. De flesta som kommer för behandling har ett antal problem de önskar få hjälp med och de har oftast haft dem en längre tid. Kroppen kan därför behöva en serie behandlingar under en längre eller kortare period för att arbeta med dessa problem.

KranioSakral terapi bör inte ersätta skolmedicin, utan kan med fördel användas i kombination med den, eller när skolmedicin inte lyckats ge tillräckligt bra resultat.


KranioSakral terapi för välmående


Du behöver dock inte vara sjuk eller ha några särskilda symtom för att må bra av KranioSakral behandling. Motverkan av effekten i kroppen av livets stressmoment, den ökade vitaliteten och det välmående som KranioSakral terapi kan ge är välkommet för de flesta när som.

 

Åkommor/tillstånd


Här följer några av de många åkommor och tillstånd som skulle kunna svara bra på KranioSakral behandling:


ADD/ADHD
Allergier
Andningssvårigheter
Artrit
Astma
Autism
Balansproblem
Ben/ledproblem
Bihåleinflammation/sinusit
Cerebral pares
Depression
Dyslexi
Embryologiska störningar
Emotionella problem
Fast i gamla spår (i livet)
Foglossning
Fosterstörningar
Frusen axel
Frustration
Födelsetrauma
Hjärnblödning
Hjärtproblem
Hormonell obalans
Huvudvärk
Hyperaktivitet
Impotens
Infertilitet
Inlärningsproblem
Ischiasproblem
Kalkali
Karpaltunnelsyndrom
Kolik
Kroniskt trötthet
Käkledsproblem
Led/benproblem
Luftvägsproblem
Matsmältningsproblem
Menssmärtor
Migrän
Minnesproblem
Musarm
Muskelbristningar
Muskelvärk
Nackont
Nagelbitning
Nervsystemsproblem
Post traumatic stress syndrome
Reumatism
Roterat bäcken
Ryggont
Skelning
Skolios/kyfos
Stelhet
Stressrelatede symtom
Stukningar/vrickningar
Synrubbningar
Sömnsvårigheter
Tandbehandlingstrauma
Tankeförmåga påverkad
Trigeminalnervsproblem
Utmattning
Utvecklingsproblem
Yrsel
Åksjuka
Ångest
ÖvergångsbesvärBiodynamisk KranioSakral terapi


En biodynamisk kraniosakral terapeut arbetar på en betydligt djupare nivå av fysiologins existens med de långsamma grundläggande vågrörelser som manifesteras i kroppen och fältet samt de djupare formerna av stillhet, vilket är ännu ej manifesterad potential.

Terapeuten assisterar därigenom fysiologin till att återfinna sitt originaluttryck och återvända till hälsa istället för ohälsa.

 

 

Multidimensionellt spektrum och Multidimensionell KranioSakral terapi

 

Multidimensionell KranioSakral terapi är en avancerad form av biodynamisk kraniosakral terapi där man medvetet jobbar med med de ännu mer subtila manifestationerna av kroppen och fältet i det multidimensionella spektrumet.


Behandling utförs på många plan samtidigt - fysiskt, energimässigt, emotionellt och mentalt, både för individen som behandlas, denne i relation till andra individer samt dennes förhållningssätt till omvärlden.

Multidimensionell kraniosakral terapi är ett mycket holistiskt sätt att assistera någon till positiv förändring, vad som än behöver ske.


 

Multidimensionell KranioSakral terapi för personlig och andlig utveckling


För många klienter förändras behandlingsfokuset efter att målet med minskad eller upphörande av smärta och ökande av funktion uppnåtts. Under behandlingarnas gång får klienten mer och mer kunskap och förståelse för hur de bakomliggande krafterna som orsakar problem, irritation och stagnation påverkar kroppen på olika nivåer och övergår till att önska personlig och i en del fall andlig utveckling som högsta mål för att komma i kontakt med och förstå dessa krafter djupare och skapa fortsatt inre och yttre utveckling på högre och högre nivåer.

 

 

Stillness Institute © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Stillness Institute, 33 Pineridge Close, Lisarow NSW 2250, Australia

Verksamhet i Sverige: www.stillnessinstitute.net   ◊◊◊◊    Verksamhet i Australien: www.stillnessinstitute.com