www.stillnessinstitute.net

 

Senast uppdaterad 2014-09-25         

 

 

   Meny

 

 

Nyhetsbrev via epost

 

Vill du hålla dig uppdaterad om Stillness Institutes workshops, kurser, behandlingstillfällen och erbjudanden?
Beställ epostnyheterna direkt hem till din inlåda så missar du inget.


Prenumeration epostnyheter  

 

Om länken inte tar dig till formuläret, vänligen skicka oss ett epostmeddelande till

info@stillnessinstitute.net


 

Multidimensionell ridning,

inkännande och kontakt med hästar

       

PDF-version kommer snart

Kurskalender

Anmälan

 

MDSR workshopserie

”Superb kurs som med stor tydlighet visade hur jag kan förbättra samspelet med min häst genom ökad och medveten närvaro i min kropp. Jag kan inte dölja något för min häst då mina gamla skador speglades i hästens rörelsemönster. Kursen gav en mängd aha upplevelser.”

Workshopdeltagare

”Jag upplever att kursen har gett mig en djupare känsla i ridningen som jag också kan guida mina elever till. Att söka närvarande i, och skapa utrymme för, de inre organen, har gett mig en dimension till att undervisa genom”

Workshopdeltagare

 & ridinstruktör

 

 

Fältfärgning, spegling och multidimensionellt inkännande

Inom ridning och i markarbete finns det i huvudsak fem multidimensionella påverkningsområden på  hästens välmående, villighet och prestationsförmåga.

1.       Hästens egen börda av restriktioner och dysfunktioner

2.       Hästens upplevelse av utrustningen som används på den

3.       Hästens kroniska fältfärgning från närstående människor, hästar, andra djur

4.       Ryttarens börda av restriktioner och dysfunktioner som speglas i hästen

5.       Hästens uppbalansering av ryttaren

Precis som för var enskild ryttare så skapar hästens egen totala börja av tidigare skador och kroniska restriktioner, eteriska förvrängningar och fältfärgningar, näringsbrister och toxicitetsnivå, känsligheter och intoleranser ett otal större och mindre dysfunktioner i interna organ och system, fascia och muskuloskeletala system och inverkar negativt på hästens förmåga till kreativ medarbete, rörelseförmåga, styrka, lyft, koordination och gras.

Många hästar är i empatisk resonans med sin människa, ryttare eller ägare. Det betyder att de ofrivilligt får en eterisk ”overlay” eller färgning av samma eller liknande fysiska, energimässiga eller mentala-emotionella problem som deras männniska. Den universella lagen lika söker lika gör också att vi drar till oss likartade individer.

Hästar är även ofta i systemisk resonans med sin människa. T ex om ägaren är känslig för mat och/eller miljön, oavsett om personen är medveten om dessa intoleranser eller ej, så är ofta hästen det också. I en del fall är det dock inte hästens närmaste människa som påverkar dem som mest. Det kan vara någon i deras nära grupp av individer, såsom en närstående häst, husdjur eller ägaren/ryttarens make/maka, barn eller annan individ som bor inom hästens.

Ovanpå detta, när ägaren/ryttaren markarbetar eller rider hästen, speglas i hästen det som i människan är spänt, för löst eller icke närvarande. Denna spegling är särskilt märkbar i ridning, men händer också när personen arbetar med hästen från marken. När ryttaren mjuknar i en särskild muskle, så mjuknar samma muskel även i hästen, och dess rörelser förändras i enlighet därmed. När ryttaren ändrar sitt sinne, ändras också hästens sinne.

Hästen måste också göra förändringar för att balansera upp ryttarens eventuella instabilitet och obalans och försöka rätta sig efter ryttarens ridönskemål för att lyckas balansera upp ekipaget så gott som möjligt.

Du kommer under workshopserien att få lära dig att känna igen dessa påverkningsfenomen så att du kan agera på dem och släppa på och förändra det som blockerar och håller igen, så att du och din häst kan komma till lätthet (ease), i linje (alignment) och kontakt i kropp, sinne (mind), handling och rörelse. Den terapeutiska kontakt läraren använder, som gör det möjligt för trauman och restriktioner att släppa med sådan lätthet är Multidimensionell KranioSakral terapi.

Den multidimensionella komponenten av detta sätt att arbeta kan användas för självbehandling i enlighet med lärarens riktlinjer. Det kommer dock alltid att vara bra att följa upp med privat behandling för egen och för hästens del, antingen med Multidimensionell KranioSakral terapi eller annan integrerad behandlingsform för kropp och själ för att släppa mera fler underliggande trauman och restriktioner.

Multidimensionallt inkännande är ett sätt att använda alla dina sinnen, också de extrasensoriska sinnena, som du kanske ännu inte har utvecklat, till att förstå vad som påverkar någon på insidan likväl som på utsidan. Du kan använda denna inkänningsförmåga för att känna in dig själv eller en annan individ, såsom en annan person, hund, eller som i detta fall, din häst. Precis som hästen speglar ryttarens problemområden så kan du använda speglingsfunktionen till att känna och känna in vad som försigår på din hästs insida, såsom dess sinneslag, obekvämlighet, restriktioner och skador, inte bara det som är synligt på utsidan. Genom att använda denna inkänningsförmåga kan du också förstå hur hästens upplevelse av och påverkan från den utrustning och andra hjälpmedel som du önskar använda på den.

Om vi kan få direktkommunikation mellan hästens och vårt eget intelligenta fält, sinne till sinne och hjärta till hjärta kan vi öka vår förståelse för hästarnas inre och yttre upplevelse och lyssna till hästens intelligenta fälts förslag på hur problem kan övervinnas och låsningar lösas upp så blir mycket funnet och vunnet!

Multidimensionell kontakt i ridning
 

 

Multidimensionell kontakt i ridning är ämnat att terapeutiskt assistera ryttaren och hästen till högre funktionsnivåer och göra det möjligt dem att sammansmälta till en enhet. Varje ekipages häst och ryttare arbetas med var för sig och tillsammans.


Utvärdering och övningar  inkluderar kunskap, förståelse och utveckling av multidimensionellt inkännande(sensing) av hästen, utrustningen, känslighet och intolerans, fältfärgningspåverkan och spegling mellan ryttare och häst. Målet är att uppnå inre närvaro, balans, alignment och kontakt samt förståelse och i viss mån upplösning av fysiska och icke-fysiska problemområden som står ivägen för denna utveckling. När ni är i samklang istället för att gå förbi varandra i kommunikation på fysiska, emotionella och mentala plan blir allt så mycket mer behagligt för er båda, och det blir lättare att komma till högre nivåer.

 

Sessioner och workshops fungerar bäst som en serie med lite tid däremellan för att du ska hinna smälta informationen och din och din hästs fokuseringsförmåga och inre närvaro och ytterligare upplösning av restriktioner, förändring  och integration ska hinna inträda.


Den ultimata nivån av multidimensionell kontakt i ridning är ”soul infusion”. När allt befinner sig i närvaro, lätthet och alignment i ryttaren och tillräckligt djup kontakt upprättats inom ryttaren och mellan ryttaren och hästen öppnas en kanal som gör det möjligt för denna högre energi att lysa igenom ryttaren och genomsyra hästen och ryttaren och sammansmälta dem till en enhet. När detta sker är det mycket påtagligt, fantastiskt att uppleva och otroligt vackert att beskåda!


Mycket få ryttare befinner sig på en nivå där de endast behöver en session för att komma till denna högre nivå och hålla sig där och fortsätta utveckla den, men många kan mycket väl få uppleva korta stunder av detta unika tillstånd under sina första sessioner. Liksom med andra konstarter krävs det mod, beslutsamhet och idogt arbete för att nå transformeringsstadiet.


Du blir assisterad att känna in blockeringar och lära dig känna igen när de kan dyka upp, ibland också varför de är där. Du kommer att lära dig vilka områden i din häst och i din egen kropp som tenderar att blockeras, så att när du rider på egen hand, själv kan få kontakt med och släppa på dem och fokusera så att du kan bli närvarande, vara i rätt tonus, linje och balans och återupprätta kontakten inom dig själv, vilket sedan automatiskt sprids till din häst. Du kan också komma att assisteras att läka och förstå trauman som underbygger blockeringarna.

 

Utvärdering och arbetsgång

 


Det är viktigt att bilda sig en uppfattning om helheten när man jobbar med ett ekipage, vare sig det är någon annan eller sig själv. Därför utgörs sessionerna/workshopen av olika bitar som görs i en viss ordning, i alla fall initialt. Läraren/terapeuten kan till en viss del behöva använda sig av Multidimensionell KranioSakral terapi för att släppa på vissa restriktioner och trauman i hästen eller ryttaren för få ekipaget att komma vidare.


1. Hästen och hästen i rörelse
2. Hästen med utrustning
3. Ryttaren med utrustning
4. Ryttarens tonus, alignment, balans, närvaro och kontakt
5. Ekipaget i rörelse
6. Lösgörande och närvarobringande övningar
7. Ryttaren och hästen i markarbete
8. Ryttarens vidareutveckling till alignment, balans, närvaro, kontakt, kanal och sammansmältning med hästen
9. Assistera någon annan till multidimensionell ridning


Först tittar vi på och känner in hästens föreliggande totala tillstånd i stillhet och i rörelse. Häri finns också redan eventuella mer permenenta eteriska overlays från dess primära människa/or.


Sedan läggs utrustning på bit för bit och vi känner in de positiva/negativa påverkningar som uppstår stillastående och i rörelse och förändrar så gott det går med befintligt eller utbytt material för att få en så neutral eller positiv häst som möjligt innan uppsittning. Bara att kunna känna in exakt bästa position för sadeln och sadelgjorden kan göra stor skillnad på hästens villighet, frihet, lyft, styrka, smidighet och rörelseförmåga under ryttare, och det kan skilja på några millimeter mellan dåligt och bra läge.


Nästa steg är att känna in ryttaren och ryttarens utrustning och upptäcka vad som utgör ett problem och ändra det. Sedan sitter ryttaren upp och man känner in vad som är för spänt, för löst, icke närvarande och i obalans i ryttaren, höjer ryttarens varseblivning och självinkännandeförmåga så att multidimensionell kontakt med lätthet, balans, alignment, närvaro, kontakt, kanal och sammansmältning med hästen kan börja uppnås. Under workshops så är alla deltagare med och upplever vad som uppstår och kan därmed hitta liknande motstånd i sig själva. Det är ofta lättare att känna och identifiera det som utforskas, och den effekt det har i ryttaren och i hästen, när man kan göra det från lite avstånd. 
 
Ytterligare låsningar och problem kommer att visa med ekipaget i rörelse. När man kan känna in var ett problem sitter i kroppen och är multidimensionellt uppkopplad kan man också, tack vare hästens fälts intelligens, känna vad som kan utgöra lösningen på problemet. Man kan exempelvis känna vilken rörelse som lättast får en specifik låsning att släppa eller för att bygga en viss del av kroppen som har för dålig tonus. Med kraniosakrala kunskaper, som sådana terapeuter har, kan man också känna var man behöver lägga en kontakt och släppa på en restriktion för att frisätta en viss rörelse eller förmåga. Samma sak gäller för ryttaren. Var individs fält kommer att lyfta fram specifika rörelser eller förhållningssätt som fungerar för just den individen eller det ekipaget.


Efter en första session för att börja åstadkomma multidimensionell ridning behöver man integrerings och träningstid för att jobba på det som kommit fram. Har man tillgång till KranioSakral eller liknande behandling och tillräckligt med tid mellan tillfällena så kan man lägga in ytterligare behandling för häst eller ryttare, eller bådadera, om det visade sig önskvärt.


Nästa session blir att vidareutveckla den multidimensionella kontakten så att lätthet, balans, alignment, närvaro, kontakt, kanal och sammansmältning med hästen kan uppnås under längre studner och till högre nivåer. Detta kan pågå under många sessioner och kan bistås med ytterligare Multidimensionell kraniosakral behandling för ryttaren, hästen eller bådadera och/eller multidimensionell utveckling för ryttaren vid sidan av ridandet.


Det sista steget att ta är att som instruktör lära sig assistera elever för att lägga till de multidimensionella aspekterna i sin ridinstruktion. För att kunna använda det effektivt i instruktion krävs det dock att du har upplevt när de multidimensionell aspekterna (lätthet, balans, alignment, närvaro, kontakt, kanal, sammansmältning med hästen) har infunnit sig, antingen direkt i dig själv eller när du upplever någon annan komma dit i din egen kropp. Detta för att du ska kunna känna när eleven hittar rätt. Det sista steget med att instruera andra kan också  avsevärt hjälpa icke-instruktörer att ta sin multidimensionella kontakt till nästa nivå.


Att bli mer och mer närvarande och vara i multidimensionell kontakt är en utvecklingsresa som kräver olika lång tid, möda och träning för olika individer. Ditt eget och din hästs allmänna hälsotillstånd från början kommer också att spela roll för hur lätt ni två kan bli ett.


Vidareutveckling  Stillness Institute håller flera klasser, workshops och kurser som kan bygga på din kunskap och förståelse, och utveckla dina multidimensionella förmågor och ge mera multidimensionell utveckling såsom de två serierna Känslighet & Intolerans (huvudserien för människa, med bikomponenter för häst och hund) och Multidimensionellt Medvetande & Kontakt, samt fristående kurser och utbildningsserier till diplomeringsnivå och avancerad nivå inom KranioSakral terapi och Multidimensionell KranioSakral terapi (huvudserierna för människa, med bikomponenter för häst och hund).

   

 Workshopserie

 hösten 2014

 

MDSR + MDSR-I

Multidimensionell ridning, 

inkännande & kontakt med hästar

 

MDSR-1 lör 11/10
MDSR-2 sön 12/10
MDSR-3 lör 18/10
MDSR-4-I sön 19/10

 

Riala, Norrtälje, Sthlm

 

PDF-inbjudan 

Bokning genom Nordic MT

sylvia.ekman@nordicmt.com

Sylvia Ekman 070-564 2446

Om workshopseriens instruktör

 

 

Eva-Lena Kuhl Bornefelt är terapeut och driver utbildningsinstitutet Stillness Institute i Australien och Sverige.

Eva-Lena har gått i lära hos alla de stora mästarna i kranio-sakral terapi, arbete med kroppen utifrån de minimala rörelser som energifälten skapar.

Hon har också utvecklat egna delar som är helt unika eftersom hon arbetar med fler dimensioner – de fysiska, eteriska, emotionella och mentala nivåerna av kroppen och hur dessa samspelar.


Eva-Lena har den ovanliga förmågan att få de flesta att känna in och uppleva signaler ifrån sin och andras kroppar, och känslan blir starkare i grupp-sessioner.

Enkelt uttryckt förbättras den egna intuitionen, och med lite träning kan du själv sedan koppla upp dig på den kanalen när du vill.

När det gäller hästen kan du t ex känna efter vilken sadel som passar bäst och var den ska sitta, eller vilka övningar hästen behöver göra för att lossa ryggen eller bogen.

När du fortsätter i workshop-serien lär du dig också att rida så att hästens rörelser utvecklas och samspelet mellan dig och hästen blir allt bättre.

 

Stillness Institute © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

Stillness Institute, 33 Pineridge Close, Lisarow NSW 2250, Australia

www.stillnessinstitute.net