ww.stillnessinstitute.net

 

 

 

 

   Meny

 

 

 

 

 

 

Översikt kurser/workshops/klasser

 

 

MKS

MKS-E

MKS-C

Multidimensionell kraniosakral terapi

HÄST-komponenter

HUND-komponenter

Terapeututbildning till diplomering

Diplomeringsserier

Fristående kurser

Basnivå

Självändamål

Terapeututbildning

 

MD

MD-E

MD-C

Multidimensionellt spektrum

HÄST-komponenter

HUND-komponenter

Vidareutbildning för terapeuter

 

Workshopserie

Fristående workshops

Avancerad nivå

Vidareutbildning

MDCC

Multidimensionell utveckling

(Multidimensional Consciousness & Connection)

Klasser i miniserier

Klasser i ws-format

Basnivå + påbyggnad

Självändamål

 

K&I

K&I-E

K&I-C

Känslighet & intolerans

HÄST-komponenter

HUND-komponenter

 

Workshopserie

Basnivå + påbyggnad

Självändamål

Vidareutbildning

 

MDCT-BC

Multidimensionell kontakt med barn

För föräldrar med barn

 

Workshopserie

Halvdagar

Basnivå

Självändamål

 

MDC-A

Multidimensionell inkännande & kontakt

Vidareutbildning för handikappassistenter

 

Fristående workshops

Basnivå

Vidareutbildning

 

MDC-P

Multidimensionellt inkännande & kontakt

Vidareutbildning för fysioterapeuter och personliga tränare

 

Fristående workshops

Basnivå

Vidareutbildning

MDC-C

Multidimensionellt inkännande & kontakt med hundar

För hundägare och terapeuter

Fristående workshops

Basnivå

Självändamål

Vidareutbildning

 

MDSR

 

Multidimensionellt inkännande & kontakt med hästar och i ridning

(Multidimensional Sensing & Riding)

För hästägare, ryttare, ridinstruktörer, sadelutprovare, terapeuter, veterinärer

 

Workshopserie

Fristående workshops

Basnivå + påbyggnad

Självändamål

Vidareutbildning

MDSR-I

Multidimensionellt inkännande & kontakt med hästar och i ridning - instrukörer

För ridinstruktörer (icke-instruktörer är välkomna som ryttare och interaktiva åhörare)

 

Workshop

Påbyggnad

Självändamål

Vidareutbildning

Info-sem

Informationsseminarium

om KST, BKST, MKST, MD, kurser, WS & klasser + live demo

 

Halvdag/kvällssem

Basnivå

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stillness Institute © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Stillness Institute, 33 Pineridge Close, Lisarow NSW 2250, Australia

Organisationsnummer:   ABN 31112307187   ACN 112307187

Verksamhet i Sverige: www.stillnessinstitute.net   ◊◊◊◊◊    Verksamhet i Australien: www.stillnessinstitute.com